ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
8. การลงนามความร่วมมือ
9. งานเลี้ยงช่วงเย็นวันที่ 4 เมษายน 2560 (17.00-21.00)
10. ประสงค์ที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตตร์กรุงศรีอยุธยา ราชธานีเก่า เมืองมรดกโลกหรือไม่
11. ประสงค์ใช้บริการรถรับส่งเข้างานหรือไม่
12. การชำระเงินค่าลงทะเบียน

การออกใบเสร็จ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจะได้รับใบเสร็จในวันลงทะเบียนหน้างาน และการโอนค่าลงทะเบียนไม่สามารคืนเงินได้ในทุกกรณี